Khánh Ly - Nghe những tàn phai (Reel-to-Reel Rip) [FLAC]

Danh mục: Track   
Ca khúc: Nghe những tàn phai
Trình bày:
Khánh Ly
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz, Reel-to-Reel Rip
Kích thước: 27 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now


Updated by admin, TG: 31/10/2016 12:19
Đăng ký cập nhật
Fanpage