Khánh Ly - Hạ trắng (Reel-to-Reel Rip) [FLAC]

Danh mục: Track   
Ca khúc: Hạ trắng
Trình bày:
Khánh Ly
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz, Reel-to-Reel Rip
Kích thước: 31 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now


Updated by admin, TG: 29/10/2016 16:53
Đăng ký cập nhật
Fanpage