I Got A Boy (2013) - SNSD (Girls' Generation) [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 I Got A Boy - SNSD
2 Dancing Queen - SNSD
3 Baby Maybe - SNSD
4 Talk Talk - SNSD
5 Promise - SNSD
6 Express 999 - SNSD
7 Lost In Love (Glass Child) - SNSD
8 Look At Me - SNSD
9 XYZ - SNSD
10 Romantic Street - SNSD

Trình bày:
SNSD (Girls' Generation)
Định dạng: Flac
Release: 2013
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 266 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 17/02/2013 10:56
Phân loại: , , , ,
Đăng ký cập nhật
Fanpage