Huế, Sài Gòn, Hà Nội - Khánh Ly [FLAC]

Danh mục: Track   
Ca khúc: Huế, Sài Gòn, Hà Nội
Trình bày:
Khánh Ly
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now
Đăng ký cập nhật
Fanpage