Hoa Xuân (1993) - Various Artists [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Gái xuân - Ý Lan
2 Đồn vắng chiều xuân - Vũ Khanh
3 Khúc hát thanh xuân - Vĩnh Trinh
4 Đón xuân - Anh Dũng
5 Hoa xuân - Ý Lan
6 Xuân này con không về - Vũ Khanh
7 Xuân thì - Ý Lan
8 Xuân đã về - Anh Dũng
9 Mộng chiều xuân - Ý Lan
10 Xuân họp mặt - Vĩnh Trinh

Trình bày: Various Artists
Định dạng: Flac
Release: 1993
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 294 MB


Download Now


Updated by admin, TG: 06/02/2013 09:46
Đăng ký cập nhật
Fanpage