Gót hồng - Bằng Kiều ft. Thu Phương [FLAC]

Danh mục: Track   
Ca khúc: Gót hồng
Trình bày:
Bằng Kiều, Thu Phương
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 24 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now
Đăng ký cập nhật
Fanpage