Goodbye Lullaby - Avril Lavigne [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Black Star - Avril Lavigne
2 What The Hell - Avril Lavigne
3 Push - Avril Lavigne
4 Wish You Were Here - Avril Lavigne
5 Smile - Avril Lavigne
6 Stop Standing There - Avril Lavigne
7 I Love You - Avril Lavigne
8 Everybody Hurts - Avril Lavigne
9 Not Enough - Avril Lavigne
10 4 Real - Avril Lavigne
11 Darlin - Avril Lavigne
12 Remember When - Avril Lavigne
13 Goodbye - Avril Lavigne
14 Alice (Extended Version) - Avril Lavigne

Trình bày:
Avril Lavigne
Định dạng: Flac
Release:2011
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 379 MB

DEMO MP3 - NHACCUATUI:
          

Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 14/11/2012 13:07
Đăng ký cập nhật
Fanpage