Giọt lệ thầm (Remix) - Cẩm Ly [FLAC]

Danh mục: Track   
Ca khúc: Giọt lệ thầm (Remix)
Trình bày: Cẩm Ly
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 31 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now
Đăng ký cập nhật
Fanpage