Giác Quan Thứ 6 - Thu Minh [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Yêu Trên Đầu Môi - Thu Minh
2 Giác Quan Thứ 6 - Thu Minh
3 Dối Trá - Thu Minh
4 Vắng Một Ngày - Thu Minh
5 Tình Vay - Thu Minh
6 Những Ngày Không Anh - Thu Minh
7 Sai Lầm - Thu Minh
8 Đừng Tìm Em Nữa - Thu Minh
9 Mong Ngày Gặp Lại - Thu Minh
10 Vì Anh - Thu Minh

Trình bày:
Thu Minh
Định dạng: Flac
Release: 2010
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 429 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 30/12/2012 14:40
Đăng ký cập nhật
Fanpage