Gee - SNSD (Girls' Generation) [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Gee - SNSD
2 힘 내! (Way To Go) - SNSD
3 Dear. Mom - SNSD
4 Destiny - SNSD
5 힘들어하는 연인들을 위해 (Let's Talk About Love) - SNSD

Trình bày:
SNSD (Girls' Generation)
Định dạng: Flac
Release: 2009
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 147 MB

DEMO MP3 - ZINGMP3:Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 13/11/2012 21:07
Phân loại: , , , ,
Đăng ký cập nhật
Fanpage