Eagles - Hotel California {Original US} (1976) (Vinyl Rip 24bit/96kHz) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: Eagles
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 1976
Kích thước: 993 MB
Danh sách:
1. Eagles - Hotel California
2. Eagles - New Kid In Town
3. Eagles - Life In The Fast Lane
4. Eagles - Wasted Time
5. Eagles - Wasted Time (Reprise)
6. Eagles - Victim Of Love
7. Eagles - Pretty Maids All In A Row
8. Eagles - Try And Love Again
9. Eagles - The Last Resort


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 08/11/2016 12:46
Đăng ký cập nhật
Fanpage