Duy Quang - Thương tình ca (1990) [FLAC/NRG]

Danh mục: Album   


Trình bày: Duy Quang
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1990
Kích thước: 383MB/464MB
Danh sách:
01. Duy Quang - Ta yêu em lầm lỡ
02. Duy Quang - Thương tình ca
03. Duy Quang - Con đường tình ta đi
04. Duy Quang - Ngày đó chúng mình
05. Duy Quang - Màu kỷ niệm
06. Duy Quang - Dưới giàn hoa cũ
07. Duy Quang - Chuyện tình buồn
08. Duy Quang - Từ giọng hát em
09. Duy Quang - Trả lại em yêu
10. Duy Quang - Chỉ chừng đó thôi
11. Duy Quang - Tuổi xa người
12. Duy Quang - Đừng xa nhau


FLAC

Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now


NRG

Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 17/12/2016 12:15
Đăng ký cập nhật
Fanpage