Daughtry - Daughtry [FLAC]

Danh mục: Album   
Track list:
1. It's Not Over - Daughtry
2. Used To - Daughtry
3. Home - Daughtry
4. Over You - Daughtry
5. Crashed - Daughtry
6. Feels Like Tonight - Daughtry
7. What I Want - Daughtry ft. Slash
8. Breakdown - Daughtry
9. Gone - Daughtry
10. There And Back Again - Daughtry
11. All These Lives - Daughtry
12. What About Now - Daughtry

Trình bày:
Daughtry
Định dạng: Flac
Release: 2006
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 337 MB

DEMO MP3:


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 13/12/2012 20:11
Phân loại: , , ,
thienkhoa Email
13/12/2012 11:26
par2 đã hỏng
admin Trả lời vào 13/12/2012 20:12
up
Trang đầu 1 Trang cuối
Đăng ký cập nhật
Fanpage