Daniel Powter - Daniel Powter [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1. Love You Lately - Daniel Powter
2. Song 6 - Daniel Powter
3. Free loop - Daniel Powter
4. Bad day - Daniel Powter
5. Suspect - Daniel Powter
6. Lie to me - Daniel Powter
7. Jimmy gets high - Daniel Powter
8. Styrofoam - Daniel Powter
9. Hollywood - Daniel Powter
10. Lost on the stoop - Daniel Powter
11. Give me life - Daniel Powter

Trình bày:
Daniel Powter
Định dạng: Flac
Release: 2005
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 278 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 12/11/2012 13:54
Phân loại: , ,
Đăng ký cập nhật
Fanpage