Ban quản trị losslessplus xin thông báo: Do nhu cầu của cộng đồng yêu nhạc chất lượng cao ngày càng lớn cộng với chi phí duy trì, mua nhạc có chất lượng hiện vượt quá khả năng của ban quản trị. Vậy nên ban quản trị quyết định chốt các thành viên yêu nhạc chất lượng cao với mức phí gia nhập vĩnh viễn là: 300k/thành viên. Thời gian để đăng ký lại các thành viên sẽ đến hết ngày 05/01/2017. Các thành viên chú ý: Sau khi chốt các thành viên yêu nhạc chất lượng cao, chúng tôi sẽ hạn chế việc gia nhập thêm các thành viên để nâng cao chất lượng chia sẻ nhạc (Chúng tôi sẽ nâng cao tiện ích tìm kiếm nhạc theo yêu cầu cho các thành viên chính thức). Kính mong các thành viên thông cảm và ủng hộ.

Điều khoản

1. Các thành viên tham gia và đăng ký web losslessplus.com cùng thống nhất có chung mục đích chia sẻ và hội tụ đam mê với dòng nhạc chất lượng cao.
2. Các bạn tham gia thành viên phải có ý thức , tự nguyện và trách nhiệm cùng đóng góp ý kiến, vật chất, công sức để cộng đồng những người yêu nhạc chất lượng cao ngày càng mở rộng.
3. Các thành viên cùng thống nhất nguyên tắc của cộng đồng trong losslessplus.com là: Không hoạt động vì lợi nhuận, toàn bộ các khoản đóng góp là do các thành viên tự nguyện với mục tiêu phục vụ cho hoạt động chung của cộng đồng.
4. Các thành viên cùng thống nhất nguồn nhạc được chia sẻ là nguồn nhạc có sẵn trên mạng internet và việc sử dụng phải ghi rõ nguồn.
5. Các thành viên cùng thống nhất xác nhận vai trò của chúng tôi là người hỗ trợ vì chung đam mê âm nhạc chất lượng cao.
6. Các thành viên cùng thống nhất hiểu rõ các ký hiệu viết tắt trong toàn bộ nội dung của losslessplus.com