Chuyện Ba Người - Bảo Yến [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Sao Rơi Trên Biển - Bảo Yến
2 Chuyện Hợp Tan - Bảo Yến
3 Lệ đá - Bảo Yến
4 Cõi Buồn - Bảo Yến
5 Bẽ Bàng - Bảo Yến
6 Một Thuở Yêu đàn - Bảo Yến
7 Chiều - Bảo Yến
8 Tôi thương - Bảo Yến
9 Chuyện Ba Người - Bảo Yến
10 áo Trắng Thiên Thần - Bảo Yến

Trình bày:
Bảo Yến
Định dạng: Flac
Release: 1993
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 328 MB

DEMO MP3:
            

Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 25/11/2012 15:11
phimnhac39 Email
25/11/2012 02:48
Link chuyện ba người die rồi mod ơi
admin Trả lời vào 25/11/2012 15:11
up
Trang đầu 1 Trang cuối
Đăng ký cập nhật
Fanpage