Chế Linh - Người nhập cuộc (Remastered) (1995) [FLAC/NRG]

Danh mục: Album   


Trình bày: Chế Linh
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1995
Kích thước: 373MB/400MB
Danh sách:
01. Chế Linh - Người nhập cuộc
02. Chế Linh - Người về đơn vị mới
03. Chế Linh - Xin đừng yêu tôi
04. Chế Linh - Bông cỏ may
05. Chế Linh - Giữa lòng đất mẹ
06. Chế Linh - Xin tròn tuổi loạn
07. Chế Linh - Nhận diện thời gian
08. Chế Linh - Cô láng giềng
09. Chế Linh - Đêm trên đỉnh sầu
10. Chế Linh - Những con đường phố thị
11. Chế Linh - Đêm buồn phố thị
12. Chế Linh - Giã từ vũ khí


FLAC

Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now


NRG

Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now
Đăng ký cập nhật
Fanpage