Born This Way: The Collection (Anthology) - Lady GaGa [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
CD1:
01. Marry The Night - Lady GaGa
02. Born This Way - Lady GaGa
03. Government Hooker - Lady GaGa
04. Judas - Lady GaGa
05. Americano - Lady GaGa
06. Hair - Lady GaGa
07. ScheiЯe - Lady GaGa
08. Bloody Mary - Lady GaGa
09. Black Jesus + Amen Fashion - Lady GaGa
10. Bad Kids - Lady GaGa
11. Fashion Of His Love - Lady GaGa
12. Highway Unicorn (Road To Love) - Lady GaGa
13. Heavy Metal Lover - Lady GaGa
14. Electric Chapel - Lady GaGa
15. The Queen - Lady GaGa
16. You And I - Lady GaGa
17. The Edge Of Glory - Lady GaGa

CD2:
01. Born This Way - Zedd Remix
02. Judas - Goldfrapp Remix
03. The Edge Of Glory - Foster The People Remix
04. You And I - Wild Beasts Remix
05. Marry The Night - The Weeknd & Illangelo Remix
06. Black Jesus + Amen Fashion - Michael Woods Remix
07. Bloody Mary - The Horrors Remix
08. ScheiЯe - Guena LG Club Remix
09. Americano - Gregori Klosman Remix
10. Electric Chapel - Two Door Cinema Club Remix
11. You And I - Metronomy Remix
12. Judas - Hurts Remix
13. Born This Way - Twin Shadow Remix
14. The Edge Of Glory - Sultan & Ned Shepard Remix

Trình bày: Lady GaGa
Định dạng: Flac
Release: 2011
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 1.13 GB


Download Now


Updated by admin, TG: 13/11/2012 21:09
anh523110 Email
12/11/2012 18:24
link die roi
b.co.1 Email
16/07/2012 10:34
hay that okok
Trang đầu 1 Trang cuối
Đăng ký cập nhật
Fanpage