Body Language (Thu Minh Bay) - Thu Minh [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Bay - Thu Minh
2 Đường Cong - Thu Minh
3 Love Goes 'Round - Thu Minh
4 Taxi - Thu Minh
5 Xinh - Thu Minh
6 No Smoking - Thu Minh ft. Nguyễn Hải Phong
7 Đời Tư - Thu Minh
8 Today - Thu Minh
9 Bay Remix (Version 1) - Thu Minh
10 Bay Remix (Version 2) - Thu Minh
11 Đường Cong Remix - Thu Minh

Trình bày:
Thu Minh
Định dạng: Flac
Release: 2011
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 691 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 30/12/2012 14:39
wwwquochung Email
28/01/2013 08:45
toi thĩh
Trang đầu 1 Trang cuối
Đăng ký cập nhật
Fanpage