Believe Acoustic (2013) - Justin Bieber [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Boyfriend (Acoustic) - Justin Bieber
2 As Long As You Love Me (Acoustic) - Justin Bieber
3 Beauty And A Beat (Acoustic) - Justin Bieber
4 She Don't Like The Lights (Acoustic) - Justin Bieber
5 Take You (Acoustic) - Justin Bieber
6 Be Alright (Acoustic) - Justin Bieber
7 All Around The World (Acoustic) - Justin Bieber
8 Fall (Live) - Justin Bieber
9 Yellow Raincoat - Justin Bieber
10 I Would - Justin Bieber
Bonus:
11 Nothing Like Us - Justin Bieber

Trình bày:
Justin Bieber
Định dạng: Flac
Release: 2013
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 231 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 17/02/2013 10:53
Đăng ký cập nhật
Fanpage