quảng cáo inox mạ vàng

[Beethoven] Symphonies no.1-9 (1995) - Herbert Kegel [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
Disc: 1
1. Symphony No. 3 in E flat major (‘Eroica’), Op. 55: Allegro con brio
2. Symphony No. 3 in E flat major (‘Eroica’), Op. 55: Marcia funebre (Adagio assai)
3. Symphony No. 3 in E flat major (‘Eroica’), Op. 55: Scherzo (Allegro vivace)
4. Symphony No. 3 in E flat major (‘Eroica’), Op. 55: Finale (Allegro molto)
5. Symphony No. 1 in C major, Op. 21: Adagio molto, Allegro con brio
6. Symphony No. 1 in C major, Op. 21: Andante cantabile con moto
7. Symphony No. 1 in C major, Op. 21: Menuetto (Allegro molto e vivace)
8. Symphony No. 1 in C major, Op. 21: Finale (Adagio, Allegro molto e vivace)

Disc: 2
1. Symphony No. 7 in A major, Op. 92: Poco sostenuto-vivace
2. Symphony No. 7 in A major, Op. 92: Allegretto
3. Symphony No. 7 in A major, Op. 92: Presto-Assai meno presto
4. Symphony No. 7 in A major, Op. 92: Allegro con brio
5. Symphony No. 2 in D major, Op. 36: Adagio molto-Allegro con brio
6. Symphony No. 2 in D major, Op. 36: Larghetto
7. Symphony No. 2 in D major, Op. 36: Scherzo (Allegro)
8. Symphony No. 2 in D major, Op. 36: Allegro molto

Disc: 3
1. Symphony No. 5 in C minor (‘Fate’), Op. 67: Allegro con brio
2. Symphony No. 5 in C minor (‘Fate’), Op. 67: Andante con moto
3. Symphony No. 5 in C minor (‘Fate’), Op. 67: Allegro
4. Symphony No. 5 in C minor (‘Fate’), Op. 67: Allegro
5. Symphony No. 4 in B flat major, Op. 60: Adagio, Allegro vivace
6. Symphony No. 4 in B flat major, Op. 60: Adagio
7. Symphony No. 4 in B flat major, Op. 60: Allegro vivace
8. Symphony No. 4 in B flat major, Op. 60: Allegro ma non troppo

Disc: 4
1. Symphony No. 6 in F major (‘Pastoral’), Op. 68: Allegro ma non troppo (Awakening of happy feelings on arriving in the country)
2. Symphony No. 6 in F major (‘Pastoral’), Op. 68: Andante molto mosso (By the Brook)
3. Symphony No. 6 in F major (‘Pastoral’), Op. 68: Allegro (Peasant’s merrymaking)
4. Symphony No. 6 in F major (‘Pastoral’), Op. 68: Allegro (The Storm)
5. Symphony No. 6 in F major (‘Pastoral’), Op. 68: Allegretto (Shepherd’s song. Happy and thankful feelings after the storm)
6. Symphony No. 8 in F major, Op. 93: Allegro vivace e con brio
7. Symphony No. 8 in F major, Op. 93: Allegretto scherzando
8. Symphony No. 8 in F major, Op. 93: Tempo di menuetto
9. Symphony No. 8 in F major, Op. 93: Allegro vivace

Disc: 5
1. Symphony No. 9 in D minor (‘Choral’), Op. 125: Allegro ma non troppo un poco maestoso
2. Symphony No. 9 in D minor (‘Choral’), Op. 125: Molto vivace
3. Symphony No. 9 in D minor (‘Choral’), Op. 125: Adagio molto e cantabile
4. Symphony No. 9 in D minor (‘Choral’), Op. 125: Presto-Allegro assai

Trình bày: Herbert Kegel
Định dạng: Flac
Link: mega
Release: 1995
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 1.41GB


Download Now


Updated by admin, TG: 16/02/2013 11:48
hihihi6611 Email
14/02/2013 18:31
link die hết rồi admin ơi
admin Trả lời vào 16/02/2013 11:48
up
Trang đầu 1 Trang cuối
Đăng ký cập nhật
Fanpage