Beautiful Eyes (2008) - Taylor Swift [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Beautiful Eyes - Taylor Swift
2 Should've Said No - Taylor Swift
3 Teardrop On My Guitar - Taylor Swift
4 Picture To Burn - Taylor Swift
5 I'm Only Me When I'm With You - Taylor Swift
6 I Heart - Taylor Swift

Trình bày:
Taylor Swift
Định dạng: Flac
Release: 2008
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 143 MB

DEMO MP3 - ZINGMP3:Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 02/09/2013 14:31
jin125960 Email
29/08/2013 18:06
die link ad :
admin Trả lời vào 02/09/2013 14:31
up
Trang đầu 1 Trang cuối
Đăng ký cập nhật
Fanpage