Battleground - The Wanted [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
01. Glad You Came - The Wanted
02. Lightning - The Wanted
03. Warzone - The Wanted
04. Invincible - The Wanted
05. Last to Know - The Wanted
06. I'll Be Your Strength - The Wanted
07. Rocket - The Wanted
08. I Want It All - The Wanted
09. The Weekend - The Wanted
10. Lie to Me - The Wanted
11. Gold Forever - The Wanted

Trình bày:
The Wanted
Định dạng: Flac
Release: 2011
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 269 MB

DEMO MP3 - ZINGMP3:Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 07/11/2012 18:36
Phân loại: , , ,
Đăng ký cập nhật
Fanpage