Bằng Kiều - Thà như giọt mưa [FLAC]

Danh mục: Track   
Ca khúc: Thà như giọt mưa
Trình bày:
Bằng Kiều
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 46 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Đăng ký cập nhật
Fanpage