quảng cáo inox mạ vàng

Anywhere But Home - Evanescence [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Haunted - Evanescence
2 Going Under - Evanescence
3 Taking Over Me - Evanescence
4 Everybody's Fool - Evanescence
5 Thoughtless - Evanescence
6 My Last Breath - Evanescence
7 Farther Away - Evanescence
8 Breathe No More - Evanescence
9 My Immortal - Evanescence
10 Bring Me To Life - Evanescence
11 Tourniquet - Evanescence
12 Imaginary - Evanescence
13 Whisper - Evanescence
14 Missing - Evanescence

Trình bày: Evanescence
Định dạng: Flac
Release: 2004
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 467 MB

DEMO MP3 - ZINGMP3:Download Now


Updated by admin, TG: 20/11/2012 21:53
cuong00 Email
20/11/2012 18:23
http://losslessplus.com/anywhere-but-home-evanescence.lossless#reportlink die anh oi
admin Trả lời vào 20/11/2012 21:53
up
Trang đầu 1 Trang cuối
Đăng ký cập nhật
Fanpage