quảng cáo inox mạ vàng

Allan Taylor - In The Groove (2010) (Vinyl Rip 24bit/96kHz) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: Allan Taylor
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 2010
Kích thước: 823 MB
Danh sách:
Slide A:
01. Allan Taylor - Brighton beach
02. Allan Taylor - Back home to you
03. Allan Taylor - Chimes at midnight
04. Allan Taylor - Frenchtown
05. Allan Taylor - Red on green

Slide B:
01. Allan Taylor - Colour to the moon
02. Allan Taylor - For those we knew
03. Allan Taylor - Leaving at dawn
04. Allan Taylor - The dove
05. Allan Taylor - Save the last dance for me


Download Now


Updated by admin, TG: 03/12/2016 15:41
Đăng ký cập nhật
Fanpage