A Little Bit Longer (Target Exclusive) (2008) - Jonas Brothers [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
01. BB Good - Jonas Brothers
02. Burnin' Up - Jonas Brothers ft. Big Rob
03. Shelf - Jonas Brothers
04. One Man Show - Jonas Brothers
05. Lovebug - Jonas Brothers
06. Tonight - Jonas Brothers
07. Can't Have You - Jonas Brothers
08. Video Girl - Jonas Brothers
09. Pushin' Me Away - Jonas Brothers
10. Sorry - Jonas Brothers
11. Got Me Going Crazy - Jonas Brothers
12. A Little Bit Longer - Jonas Brothers
Bonus:
13. Hello Goodbye (The Beatles Cover) - Jonas Brothers

Trình bày:
Jonas Brothers
Định dạng: Flac
Release: 2008
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 328 MB


Link tải dành cho thành viên chính thức. Vui lòng: Đăng nhập Download Now

Updated by admin, TG: 08/02/2013 20:18
Đăng ký cập nhật
Fanpage